Ordlista

Tappning

En avtappning används främst i en transformator . Både primärlindningen och sekundärlindningen kan innehålla flera avtappningar. En eller flera avgrepp på transformatorns primärlindning gör det möjligt att mata in olika primärspänningar, varvid endast en utspänning transformeras. Ett exempel på detta är en transformator som används för den europeiska och amerikanska marknaden. Olika spänningar råder inom användningsområdena. På den europeiska marknaden är det 230 volt och på den amerikanska marknaden 120 volt. Transformatorn kan användas i båda scenarierna tack vare avtappningen på primärlindningen. Sekundärlindningen kan också innehålla en eller flera avtappningar. Sekundärlindningen har avtag om flera utspänningar måste genereras från en inspänning. Det finns också en speciell typ av gängning, centrumgängning. Sekundärsidans lindning skärs och tappas efter hälften av varven. Denna typ av transformator används som utgångstransformator för push-pull effektförstärkare och för att försörja en tvåvägs likriktare.

Här hittar du de rätta produkterna

Mehr Produkte entdecken