Woordenlijst

Tikken op

Een tap wordt voornamelijk gebruikt in een transformator . Zowel de primaire wikkeling als de secundaire wikkeling kan meerdere taps bevatten. Eén of meer aftakkingen op de primaire wikkeling van de transformator maken het mogelijk om verschillende primaire spanningen in te voeren, waarbij slechts één uitgangsspanning wordt getransformeerd. Een voorbeeld hiervan is een transformator die voor de Europese en Amerikaanse markt wordt gebruikt. In de gebruiksgebieden heersen verschillende spanningen. Op de Europese markt is het 230 volt en op de Amerikaanse markt 120 volt. De transformator kan in beide scenario’s worden gebruikt dankzij de aftakking op de primaire wikkeling. De secundaire wikkeling kan ook een of meer aftakkingen bevatten. De secundaire wikkeling heeft aftakkingen als er verschillende uitgangsspanningen uit één ingangsspanning moeten worden gegenereerd. Er is ook een speciaal type kraan, de middenkraan. De wikkeling van de secundaire zijde wordt gesneden en getapt na de helft van de windingen. Dit type transformator wordt gebruikt als uitgangstransformator voor push-pull eindversterkers en om een tweeweggelijkrichter te voeden.

Hier vindt u de juiste producten

Mehr Produkte entdecken