Ordlista

Spänning i öppen krets

Tomgångsspänning är en term som används inom elektroteknik och beskriver den uppmätta elektriska spänningen vid anslutningarna till en öppen spänningskälla. Tomgångsspänningen är därför den uppmätta utspänningen hos en elektrisk enhet, t.ex. en transformator, när ingen last är ansluten.