Ordliste

Spænding i åbent kredsløb

Tomgangsspændingen er et begreb, der bruges inden for elektroteknik og beskriver den målte elektriske spænding ved terminalerne på en åben spændingskilde. Tomgangsspændingen er derfor den målte udgangsspænding for en elektrisk enhed, f.eks. en transformer, når der ikke er tilsluttet nogen belastning.