Ordlista

Isolerande transformator

Definition av isolerande transformator

Isoleringstransformatorn eller isolationstransformatorn enligt standarden DIN EN 61558-2-4 VDE 0570 är en transformator med skyddande separation – galvaniskt isolerad – mellan ingångsspänningen och utgångsspänningen.

Isoleringstransformator Funktion

En isolertransformator är en statisk anordning som använder minst en primärlindning och en sekundärlindning för att omvandla växelspänning och växelström med samma frekvens på 50 Hz eller 60 Hz till ett annat system av spänning och ström med hjälp av elektromagnetisk induktion. Här används ofta termen transformator eller isolertransformator. Effektangivelsen uttrycks i VA eller kVA (VA står för voltampere och är måttenheten för skenbar elektrisk effekt, kVA för kilovoltampere).

En transformator består av en magnetkrets, en så kallad kärna, och har minst två lindningar genom vilka ström flödar. Den lindning som är riktad mot den elektriska spänningen (nätspänningen) kallas primärsidan, sidan med förbrukaren och den elektriska lasten kallas sekundärsidan. Tillverkningstekniken för kärnan och kvaliteten på den transformatorkärna som används påverkar den magnetiska kretsen. Helst ska magnetkretsen (magnetfältet) generera låga virvelströmsförluster och ha låga ommagnetiseringsförluster (hysteresförluster). Vi använder endast koppar för lindningen.

Med undantag för silver har koppar den bästa ledningsförmågan med γ = 56. Aluminium har däremot bara γ = 36. Aluminium följer därmed med ett gap på cirka 35 procent. Koppar är den bästa metallen och aluminium ”bara” den näst bästa av de tekniskt och ekonomiskt användbara ledarmaterialen. Alla andra metaller kan inte betraktas som ledare av elektricitet och legeringar har i allmänhet en betydligt lägre ledningsförmåga än rena metaller. Silver eller guld är uteslutna på grund av deras höga pris. Aluminium är en lättmetall med endast ca 35 procent av kopparns densitet. Isoleringstransformatorer kan utformas som enfas- eller trefastransformatorer med olika kopplingsgrupper. För trefastransformatorer – även kallade trefastransformatorer i dagligt tal – använder Breimer-Roth GmbH kopplingsgruppen Dyn 5 som standard. Stjärnpunkten är fullt laddningsbar här. Andra växelgrupper är tillgängliga på begäran. Isoleringstransformatorer kan utformas som styrtransformatorer eller säkerhetstransformatorer.

Struktur för isolerande transformator

Isoleringstransformatorn har vanligtvis en lindning på ingångssidan som är anpassad till den befintliga nätspänningen, eventuellt med möjlighet att kompensera för en annan nätspänning på 230 V eller 400 V med hjälp av avtappningar. Utgångsspänningarna måste väljas efter behov. Olika spänningar med olika strömmar kan också tillhandahållas på sekundärsidan som ytterligare separata lindningar. En PE-skyddsledare finns för att skydda mot elektriska stötar. Alla våra transformatorer är tillverkade i Tyskland.

Observera att isolertransformatorer inte används för att omvandla frekvenser (Hz). Om frekvensomvandling krävs kommer vi gärna att ge dig ett samordnat erbjudande.

Användning av isolertransformatorer

Användning av separerande transformatorer i enlighet med EN 61558-2-4 VDE 0570 är nödvändig när tillförlitlig skyddsseparation av kretsarna krävs för att skydda mot elektriska stötar. Isoleringstransformatorn kan tillverkas för fast installation eller för mobil användning med ett bärbart hölje i skyddsklass 1 eller skyddsklass 2. Vid installation av höljet kan en matningskabel och uttag också tillhandahållas på begäran som ett uttag med jordkontakt eller CEE-uttag och ytterligare säkringsskydd kan installeras.

På sekundärsidan genereras en växelspänning som inte är jordad (viktigt: sekundärsidan får inte vara jordad).

När du ansluter två enheter till transformatorn måste du se till att båda husen är anslutna till samma potential. Tekniska data måste alltid finnas på typskylten.

Här hittar du de rätta produkterna

Mehr Produkte entdecken