Woordenlijst

Isolerende transformator

Definitie scheidingstransformator

De scheidingstransformator of scheidingstransformator volgens de norm DIN EN 61558-2-4 VDE 0570 is een transformator met een beschermende scheiding – galvanisch geïsoleerd – tussen de ingangsspanning en de uitgangsspanning.

Isolerende transformator Functie

Een scheidingstransformator is een statisch apparaat dat minstens één primaire wikkeling en één secundaire wikkeling gebruikt om AC-spanning en AC-stroom met dezelfde frequentie van 50 Hz of 60 Hz om te zetten in een ander systeem van spanning en stroom door middel van elektromagnetische inductie. De term transformator of scheidingstransformator wordt hier vaak gebruikt. Het vermogen wordt uitgedrukt in VA of kVA (VA staat voor voltampère en is de meeteenheid voor schijnbaar elektrisch vermogen, kVA voor kilovoltampère).

Een transformator bestaat uit een magnetisch circuit, dat een kern wordt genoemd, en heeft minstens twee wikkelingen waardoor stroom vloeit. De wikkeling met de elektrische spanning (netspanning) wordt de primaire zijde genoemd, de zijde met de verbruiker en de elektrische belasting wordt de secundaire zijde genoemd. De productietechniek voor de kern en de kwaliteit van de gebruikte transformatorkern beïnvloeden het magnetische circuit. Idealiter zou het magnetische circuit (magnetisch veld) lage wervelstroomverliezen moeten genereren en lage remagnetisatieverliezen (hysteresisverliezen) moeten hebben. Wij gebruiken alleen koper voor de wikkeling.

Met uitzondering van zilver heeft koper de beste geleiding met γ = 56. Aluminium daarentegen heeft slechts γ = 36. Aluminium volgt dus met een gat van ongeveer 35 procent. Koper is het beste metaal en aluminium “slechts” het op één na beste van de technisch en economisch bruikbare geleidende materialen. Alle andere metalen kunnen niet worden beschouwd als geleiders van elektriciteit en legeringen hebben over het algemeen een aanzienlijk lager geleidingsvermogen dan zuivere metalen. Zilver of goud zijn uitgesloten vanwege hun hoge prijs. Aluminium is een licht metaal met slechts ongeveer 35 procent van de dichtheid van koper. Scheidingstransformatoren kunnen worden gemaakt als eenfase- of driefasige transformatoren met verschillende schakelgroepen. Voor driefasige transformatoren – in de volksmond ook wel driefasige transformatoren genoemd – gebruikt Breimer-Roth GmbH standaard de Dyn 5 schakelgroep. De sterpunt kan hier volledig geladen worden. Andere versnellingsgroepen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Scheidingstransformatoren kunnen worden ontworpen als regeltransformatoren of veiligheidstransformatoren.

Isolerende transformatorstructuur

De scheidingstransformator heeft meestal een wikkeling aan de ingangszijde die is aangepast aan de bestaande netspanning, eventueel met de mogelijkheid om te compenseren voor een andere netspanning van 230 V of 400 V door middel van aftakkingen. De uitgangsspanningen moeten naar behoefte worden geselecteerd. Verschillende spanningen met verschillende stromen kunnen ook aan de secundaire zijde worden geleverd als extra afzonderlijke wikkelingen. Er is een PE-beschermingsgeleider om tegen elektrische schokken te beschermen. Onze transformatoren zijn allemaal Made in Germany.

Let op: scheidingstransformatoren worden niet gebruikt om frequenties (Hz) om te zetten. Als frequentieconversie vereist is, doen wij u graag een gecoördineerde aanbieding.

Gebruik van scheidingstransformatoren

Het gebruik van scheidingstransformatoren conform EN 61558-2-4 VDE 0570 is noodzakelijk wanneer een betrouwbare beschermende scheiding van de circuits vereist is met het oog op de veiligheid tegen elektrische schokken. De scheidingstransformator kan worden vervaardigd voor stationaire installatie of voor mobiel gebruik met een draagbare behuizing in beschermingsklasse 1 of beschermingsklasse 2. Bij het installeren van de behuizing kunnen op verzoek ook een voedingskabel en stopcontacten worden geleverd, zoals een geaard stopcontact of CEE-stopcontact en extra zekering.

Aan de secundaire zijde wordt een niet-geaarde wisselspanning gegenereerd (belangrijk: de secundaire zijde mag niet geaard zijn).

Wanneer u twee apparaten op de transformator aansluit, moet u ervoor zorgen dat beide behuizingen op hetzelfde potentiaal zijn aangesloten. Technische gegevens vindt u altijd op het typeplaatje.

Hier vindt u de juiste producten

Mehr Produkte entdecken