Ordliste

Hysterese-tab

Hysteresetab, de tab, der opstår på grund af effekten af hysterese, især i transformere, som manifesterer sig i en faseforskydning mellem magnetisk flux Φ og strøm I. Hysteresetab og hvirvelstrømstab kaldes også tilsammen for jerntab. Når materialer ommagnetiseres, skal der bruges energi på at ændre justeringen af de indre elementære strukturer (hvide områder). Denne drejning skaber varme i jernet. Den karakteristiske magnetiseringskurve (B-H-diagram) for jern viser, at materialets positive og negative magnetisering ikke følger samme vej; der er en hysterese. Hver ommagnetisering resulterer i specifikke varmetab pr. volumen, som svarer til cirkulationsintegralet på magnetiseringens karakteristiske kurve. Eksperter bruger begreberne hysteresetab eller ommagnetiseringstab til at beskrive denne effekt. De resulterende hysteresetab stiger kvadratisk med den magnetiske fluxtæthed og lineært med dens frekvens. Hysteresetab kan reduceres ved at vælge det rette materiale.