Ordlista

Frekvens

Frekvens är ett mått som används inom fysik och teknik och anges i enheten Hertz (Hz). Den anger hur ofta en process upprepas inom en viss tidsperiod. När det gäller svängningar och vågor anger frekvensen hur många perioder som passeras per tidsenhet. Frekvensen avser därför antalet svängningar per sekund. Ju snabbare partiklarna svänger, desto högre frekvens. Det finns många olika typer av frekvenser. Till exempel ljudhändelser, dvs. ljud som det mänskliga örat uppfattar, men också elektromagnetiska vågor, kosmisk strålning eller gravitationsvågor.