Woordenlijst

Frequentie

Frequentie is een maat die gebruikt wordt in de natuurkunde en technologie en wordt weergegeven in de eenheid Hertz (Hz). Het geeft aan hoe vaak een proces binnen een tijdsperiode herhaald wordt. In het geval van oscillaties en golven geeft de frequentie aan hoeveel perioden er per tijdseenheid worden doorlopen. De frequentie verwijst dus naar het aantal oscillaties per seconde. Hoe sneller de deeltjes oscilleren, hoe hoger de frequentie. Er zijn veel verschillende soorten frequenties. Bijvoorbeeld geluidsgebeurtenissen, d.w.z. geluiden die het menselijk oor waarneemt, maar ook elektromagnetische golven, kosmische straling of zwaartekrachtsgolven.