Ordlista

Förluster vid tomgångskörning

Förluster vid tomgång (järnförluster) i elektriska komponenter uppstår när maskinen eller komponenten matas med ström utan att någon nyttig ström genereras. Inom elektroteknik påverkas t.ex. elmotorer, transformatorer eller strömförsörjningsenheter av tomgångsförluster. För transformatorer är tomgångsförlusterna resultatet av märkspänningen utan belastning.