Ordlista

Förluster av koppar

Kopparförluster inom elektroteknik är värmeförluster från olika elektroniska komponenter som transformatorer, elmotorer eller generatorer. Förlusterna orsakas bland annat av den ohmska resistansen i kopparlindningen. Kopparförluster förekommer i både växelström och likström och ökar med strömstyrkan. I transformatorer är kopparförluster de förluster som orsakas av belastningsströmmen i spolarna.