Ordliste

Tab af kobber

Kobbertab i elektroteknik er strømvarmetab fra forskellige elektroniske komponenter såsom transformere, elektriske motorer eller generatorer. Tabene skyldes bl.a. den ohmske modstand i kobberviklingen. Kobbertab er til stede i både vekselstrøm og jævnstrøm og stiger med strømstyrken. I transformere er kobbertab de tab, der forårsages af belastningsstrømmen i spolerne.