Ordlista

Autotransformator

Autotransformatorer används när galvanisk isolering från matningsnätet (dvs. mellan ingångs- och utgångslindningen) kan undvikas. I detta fall är ingångs- och utgångslindningarna elektriskt anslutna. Här skiljer man mellan genomströmningskraft och konstruktionskraft, varvid konstruktionskraften alltid är lägre än genomströmningskraften. Ju lägre skillnaden är mellan in- och utspänningen, desto lägre är effektklassningen.

Motsvarande standard för autotransformatorer är EN 61558-2-13.

Beräkningsformel:

Typeffekt = (1 – underspänning/överspänning) * märkeffekt

Beakta våra anvisningar för användning av trefas autotransformatorer!

Här hittar du de rätta produkterna

Mehr Produkte entdecken