Woordenlijst

Autotransformator

Autotransformatoren worden gebruikt als galvanische scheiding van het voedingsnetwerk (d.w.z. tussen de ingangs- en uitgangswikkeling) achterwege kan blijven. In dit geval zijn de ingangs- en uitgangswikkelingen elektrisch met elkaar verbonden. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen doorvoervermogen en bouwvermogen, waarbij het bouwvermogen altijd lager is dan het doorvoervermogen. Hoe lager het verschil tussen de ingangs- en uitgangsspanning, hoe lager het nominale vermogen.

De corresponderende norm voor spaartransformatoren is EN 61558-2-13.

Berekeningsformule:

Typevermogen = (1 – onderspanning/overspanning) * nominaal vermogen

Neem onze instructies voor het gebruik van driefasige spaartransformatoren in acht!

Hier vindt u de juiste producten

Mehr Produkte entdecken