DEFINITION AV TRANSFORMATORER

Autotransformatorer enligt EN 61558-2-13

Autotransformatorer används om galvanisk isolering från det matande nätet kan undvikas. Ingångs- och utgångslindningarna är elektriskt anslutna. Här görs en åtskillnad mellan effekt och konstruktionsprestanda, varvid konstruktionsprestandan alltid är lägre än effekten. Ju mindre skillnaden är mellan ingångs- och utgångsspänning, desto mindre blir konstruktionsarbetet.

BERÄKNINGSFORMEL:

Typeffekt = 1 – (underspänning/överspänning) * märkeffekt

Observera våra anvisningar för användning av trefas autotransformatorer!