DEFINITION AF TRANSFORMERE

Autotransformere i henhold til EN 61558-2-13

Autotransformere bruges, hvis man kan undvære galvanisk isolation fra forsyningsnettet. Indgangs- og udgangsviklingerne er elektrisk forbundet. Her skelnes der mellem effekt og konstruktionsmæssig ydeevne, hvor den konstruktionsmæssige ydeevne altid er mindre end effekten. Jo mindre forskellen mellem indgangs- og udgangsspænding er, jo mindre er konstruktionsarbejdet.

BEREGNINGSFORMEL:

Typeeffekt = 1 – (underspænding/overspænding) * nominel effekt

Vær opmærksom på vores anvisninger for brug af trefasede autotransformere!