Normen onderzoek

In de regel worden de maatregelen die moeten worden nageleefd om de veiligheid van producten te garanderen echter niet alleen in de richtlijnen vastgelegd. Naast de meestal zeer algemeen geformuleerde vereisten van de richtlijnen, zijn er vereisten van normen. De veiligheidsvereisten in de normen zijn specifieker. De normen die in normen zijn vastgelegd, zijn niet alleen nationaal geldig, maar dankzij harmonisatie ook in heel Europa of internationaal. Geharmoniseerde normen worden als geldig aangenomen door de Europese normalisatieorganisatie. Wij kunnen uitgebreid normenonderzoek voor u uitvoeren om naleving te bereiken.

HEBT U VRAGEN?

LATEN WE PRATEN!

OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

Gebruik voor specifieke vragen ons gedetailleerde aanvraagformulier.