Ordlista

Variabel transformator

En variabel transformator är en transformator med en strömavtagare som kan justeras tvärs mot lindningsriktningen. Utgångsspänningen kan justeras från stopp till stopp utan avbrott och nästan kontinuerligt. En betydande fördel är att transformatorns egenskap att inte ändra den sinusformade ingångsspänningen bibehålls. En reglerad växelspänningskälla kan realiseras genom att lägga till en motor och en styrenhet.

Här hittar du de rätta produkterna

Mehr Produkte entdecken