Ordlista

Utgångsström

Utgångsströmmen är den ström som flyter vid en definierad utgångsspänning och effekt.