Ordlista

Upprullning

En lindning är den enskilda magnetiskt effektiva ledaren som styrs runt en kärna, som vanligtvis är gjord av ferromagnetiskt material, men som också kan bestå av andra material inklusive luft (luftspole). Lindningsspänningen (volt/lindning) beror på detta.

Upprullning