Ordlista

Upprullning

En lindning är en sammankopplad grupp av lindningar. Antalet lindningar tillsammans med den tillåtna lindningsspänningen bestämmer den tillåtna spänningen för lindningen. En lindning kan också ha avtag, vilket resulterar i partiella lindningar.

Upprullning