Ordlista

Ställverk

I ett ställverk distribueras, frånkopplas och kopplas elektrisk energi. På grundval av spänningsnivån skiljer man mellan lågspänningsställverk, mellanspänningsställverk och högspänningsställverk eller extrahögspänningsställverk. Transformatorer används vanligtvis i ställverk.

Här hittar du de rätta produkterna

Mehr Produkte entdecken