Ordliste

Koblingsudstyr

I et koblingsanlæg distribueres, afbrydes og tilsluttes elektrisk energi. Der skelnes mellem lavspændingsanlæg, mellemspændingsanlæg og højspændingsanlæg eller ekstra højspændingsanlæg baseret på spændingsniveauet. Transformere bruges normalt i koblingsanlæg.

Her finder du de rigtige produkter

Mehr Produkte entdecken