Ordlista

Säkerhetstransformator

Definition av säkerhetstransformator

Säkerhetstransformatorn är en transformator för försörjning av SELV-kretsar. Säkerhetstransformatorer kan användas för att uppfylla skyddsåtgärden ”säkerhet extra låg spänning”. Säkerhetstransformatorer är konstruerade för att förse en apparat eller distributionsledningar med spänningar på upp till 50 V AC eller jämn DC-spänning på upp till 120 V (tomgång och belastning) för att förhindra otillåtet höga och farliga kontaktspänningar i händelse av ett fel.

Maximala nominella värden

Ingångsspänning: ≤ 1100 V
Utgångsspänning: ≤ 50VAC eller ≤ 120VDC
Frekvens: ≤ 500 Hz
Maximal effekt för enfasiga transformatorer: 10 KVA
Maximal effekt för trefastransformatorer: 16 KVA