Ordlista

Säkerhet extra låg spänning

Enligt IEC 61140 är en extra låg säkerhetsspänning en växelspänning på högst 50VAC eller 120V utjämnad likspänning. Den tekniska förkortningen för detta är SELV (safety extra low voltage), och det finns även specialformer som PELV och FELV. En extra låg säkerhetsspänning är inte nödvändigtvis en beröringsbar spänning, eftersom värdena för beröringsbara spänningar är satta till max. 25VAC eller 60VDC.