Ordlista

Kortvarig effekt (KB) hos en transformator

I styrkretsar med ett dominerande effektbehov från kontaktor- och reläspolar är styrtransformatorn konstruerad enligt den möjliga kortvariga belastningen KB (spolens upptagningseffekt) med en cos phi på 0,5 och ett maximalt spänningsfall på 5% jämfört med den nominella utspänningen.