Ordlista

Låg spänning

Extra låg spänning är ett område med låg spänning och avser därför alla spänningar under 50 volt för växelström och allt under 120 volt för likström. Extra låga spänningar delas in i tre olika intervall. Säkerheten extra låg spänning, som kan finnas i batterier eller uppladdningsbara batterier och har skyddsklass III. Tack vare skyddsklass III ger denna typ av spänning skydd mot elektriska stötar. Den andra är extra låg spänning, som finns i audioenheter och förstärkare. För det tredje, den funktionella extra låga spänningen för vilken inga speciella säkerhetsåtgärder krävs för spänningsgenerering. Denna extra låga spänning används bland annat i maskinstyrningselement.