Ordlista

Isoleringsklasser

Isoleringens materialklasser definieras i DIN EN 60085. En isoleringsmaterialklass definierar isoleringsmaterial (t.ex. emaljerad koppartråd) med avseende på deras maximala driftstemperatur. Klasserna avser både elektriskt isolerande material (EIM) och elektriskt isolerande system (EIS). Inom elektroteknik kan elektroniska komponenter nå mycket höga temperaturer, vilket kan försämra eller förstöra isoleringen. Isolermaterialklasserna är därför avsedda att förhindra att termisk nedbrytning förstör isolermaterialen under användning eller gör dem funktionsodugliga. Isoleringsmaterialen kategoriseras i värmeklasser med olika gränstemperaturer när det gäller deras värmebeständighet. Dessa temperaturer får inte permanent överskridas under drift för att garantera en lång livslängd.

 

RTE* index för relativ termisk resistans

Isoleringsklass RTE Termisk klass
Y ≥ 90° men < 105° 90°C
A ≥ 105° men < 120° 105°C
E ≥ 120° men < 130° 120°C
B ≥ 130° men < 155° 130°C
F ≥ 155° men < 190° 155°C
H ≥ 190° men < 200° 180°C