Ordlista

IEC-standarder

IEC är förkortningen för Electrotechnical Commission. Denna kommission är en internationell standardiseringsorganisation med säte i Genève som utarbetar standarder inom områdena elektroteknik och elektronik. IEC grundades i London 1906 och har sedan 1948 sitt säte i Genève. IEC har främst harmoniserat standarder för måttenheter som Gauss, Hertz eller Weber. IEC:s ansvarsområde omfattar nu hela det elektrotekniska området och ansvarar därmed för alla internationella normer och standarder inom elektronik och elektroteknik. IEC-standarderna finns också inom området för tyska standarder som DIN-standarder. De är märkta med DIN IEC. IEC-standarderna ligger till grund för många certifieringar och tester för utfärdande av testmärken. De innehåller främst riktlinjer och standarder för kvalitet och säkerhet inom området elektroteknik och elektronik.