Ordlista

Grupp för omkoppling

Trefastransformatorer, även kända som trefastransformatorer, märks enligt följande enligt det globalt vanliga och mer begripliga tillvägagångssättet för användaren.

Den 1:a stora bokstaven beskriver den primära ingångslindningen och 2. Sänk den sekundära utgångslindningen.

Om inga andra orderspecifikationer formuleras med en mer exakt fördelning av positionen för den övre och nedre spänningen, väljs den ovan nämnda typen av märkning! Trefastransformatorer tillverkas företrädesvis i Dyn5 om inga specifikationer finns tillgängliga.

Lastkapacitet för neutralledaren (stjärnpunkt)
Vid stjärnstjärnskoppling (Yy) får stjärnpunkten endast belastas med full märkström om nolledaren i matningsnätet är ansluten till transformatorns stjärnpunkt på primärsidan. Om så inte är fallet får stjärnpunkten endast belastas med ca 10% av fasledarströmmen.

Samma regel gäller för trefas autotransformatorer konstruerade i en stjärnsparande krets (YNa0). Om en fullt belastningsbar stjärnpunkt önskas, men denna inte finns tillgänglig på nätsidan, måste den dubbla sicksackanslutningen (ZZan0) väljas.

Schaltungen Gruppen

Här hittar du de rätta produkterna

Mehr Produkte entdecken