Woordenlijst

Wervelstroomverliezen

Wanneer de magnetische flux verandert, wordt er een elektrische spanning geïnduceerd in de elektrische geleiders die de flux omgeven. Omdat ijzer ook elektrisch geleidend is, leidt deze spanning in het ijzer tot wervelstromen (circulaire stromen), die het ijzer verhitten. De geïnduceerde spanning is afhankelijk van de doorsnede, de magnetische fluxdichtheid en de frequentie. De wervelstroomverliezen nemen kwadratisch toe met de geïnduceerde spanning. Door het ijzeroppervlak in elektrisch geïsoleerde platen te verdelen, wordt er minder spanning geïnduceerd in de afzonderlijke plaatelementen vanwege de kleinere doorsnede en is de ohmse weerstand voor de wervelstroom groter. Deze verdeling van het ijzer in gestapelde en geïsoleerde platen (laminering) vermindert wervelstroomverliezen aanzienlijk. De magnetische geleidbaarheid van het ijzer wordt ook iets verminderd, wat wordt meegenomen in de ijzervulfactor.