Ordlista

Felsäker transformator

En felsäker transformator är en transformator som går sönder permanent på grund av felaktig användning, men som inte utgör någon fara för användaren eller miljön.