Ordlista

Ekonomi lindning

I en ekonomilindning finns det en ledande förbindelse mellan primär- och sekundärlindningen. Autotransformatorlindningen används t.ex. i autotransformatorer där det inte finns någon elektrisk isolering mellan ingångs- och utgångslindningarna.