Ordlista

Thyristor

En tyristor är en omkopplingsbar kraftelektronisk halvledarkomponent. Den är ansluten som en likriktare och ändrar inte spänningsnivån, utan omvandlar växelström till likström. Ansluten som en växelriktare omvandlar den likström till växelström, varvid växelströmmens frekvens och fas kan styras exakt genom klockning av tyristorerna. Moderna tyristorer är tillverkade av halvledarmaterial. Funktionssättet motsvarar det hos en klassisk diod: strömmen leds alltid bara i en viss riktning. Med tyristorer kan däremot tidpunkten och varaktigheten för ledningen styras extremt exakt.