Stroomvoorzieningen

Transformatorenwerk Breimer-Roth GmbH produceert eenfasige en driefasige voedingseenheden met spanningsaanpassing door +/-5% aftakkingen aan de ingangszijde in staande en liggende versies voor hoge omgevingstemperaturen, aangezien de installatie van condensatoren overbodig is. Wij bieden ook primair geschakelde en regelbare ingebouwde voedingen voor de top-hat rail, ononderbreekbare voedingen DC en batterijmodules.

VOEDINGSEENHEDEN – OVERZICHT VAN HET PRODUCTASSORTIMENT

HEBT U VRAGEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

VOOR SPECIFIEKE VRAGEN KUNT U ONS GEDETAILLEERDE AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKEN

Voedingen worden gebruikt in voedingsapparaten, d.w.z. industriële regeltechniek en consumentenelektronica, om spanningen galvanisch te isoleren en te transformeren of om verschillende andere gelijkspanningen op te wekken uit één beschikbare spanning. De keuze van het meest geschikte apparaat moet in elk geval vanuit verschillende oogpunten worden gemaakt. Er wordt rekening gehouden met aspecten zoals benodigde ruimte, stabiliteit van de uitgangsspanning, warmtestraling, operationele veiligheid en kosten. Op het gebied van voedingseenheden kunnen drie basistypen worden onderscheiden. Ongeregelde voedingen, lineair geregelde voedingen en geklokte voedingen. De drie genoemde typen voedingen worden hieronder in meer detail uitgelegd.

Bau von Transformatoren - Breimer-Roth

Niet-gereguleerde voedingen

Ongeregelde voedingen vormen de eenvoudigste en goedkoopste categorie. Over het algemeen worden deze uit het eenfasige of driefasige elektriciteitsnet genomen en bestaan ze alleen uit een transformator, gelijkrichter en filtercondensator. Bij deze eenvoudige voedingen fluctueert de uitgangsspanning met ongeveer 25 procent tussen nullast en vollast. Bovendien kan, afhankelijk van de filtercondensator, de restrimpel bij volle belasting tussen 5 en 10 procent bedragen voor een eenfasige eenheid en ongeveer 4 procent voor een driefasige eenheid zonder filtercondensator. Verdere spanningsfluctuaties kunnen optreden als gevolg van de netspanning en bedragen ongeveer +10 % of -15 %. Ongeregelde voedingen worden daarom alleen gebruikt om eenvoudige belastingen te voeden die ongevoelig zijn voor zowel overspanning als onderspanning. Hieronder vallen contactors en relais, maar ook benaderingsschakelaars en magneetkleppen.

Lineair geregelde voedingen

Lineair geregelde voedingen hebben hetzelfde basisontwerp als de beschreven ongeregelde voedingen, maar hebben daarnaast een stroomafwaartse elektronische regelaar die de uitgangsspanning constant kan houden, ongeacht netschommelingen en belasting. Er is alleen nog een extreem lage restrimpel aanwezig. Het nadeel van lineair geregelde voedingen is het warmteverlies bij de regeltransistor, dat door slimme koeling moet worden afgevoerd. Bij installatie in complete besturingssystemen is het daarom belangrijk om te zorgen voor voldoende warmteafvoer.

Geklokte voedingen

Geschakelde voedingen kunnen verder worden onderverdeeld in twee categorieën. In een primair geklokte eenheid worden de klok en de spanningsoverdracht op het primaire circuit uitgevoerd door een oscillerende transformator en na geschakelde gelijkrichting naar de uitgangszijde. In het geval van secundair geklokte eenheden wordt de spanning verzonden via een nettransformator met gelijkrichter en filter. Met andere woorden, dezelfde technologie als voor een ongeregelde voedingseenheid. Stroomafwaarts aan de uitgang is ook een klokregelaar aangesloten. Deze genereert de gestabiliseerde uitgangsspanning via een opslagsmoorspoel en afvlakcondensator. Dit type functie wordt ook wel een smoorspoelomvormer genoemd. In alle geklokte voedingen wordt de uitgangsspanning niet geklokt op een vaste absolute waarde van het vermogen, maar wordt deze geregeld tussen een boven- en ondergrens. Dit resulteert in een gesuperponeerde uitgangsspanning waarvan de frequentie gelijk is aan de klokfrequentie. Geschakelde voedingen worden gebruikt wanneer één of meer stabiele gelijkspanningen vereist zijn, maar een compact ontwerp en een lage warmteafvoer van primair belang zijn.

Differentiatie van AC naar DC voeding

Het onderscheid tussen wisselstroom- en gelijkstroomvoeding is gebaseerd op de aanwezige energie, die wordt gedefinieerd in termen van de gebruikte ingangsspanning en het type uitgangsspanning. AC staat voor wisselstroom en DC voor gelijkstroom. Zowel de gelijkstroomvoeding als de wisselstroomvoeding zijn verkrijgbaar met verschillende vermogens (watt). Deze varianten zijn nodig omdat enerzijds in de verschillende regio’s van de wereld soms verschillende netspanningen worden gebruikt en anderzijds de elektronische componenten verschillende spanningen en stromen nodig hebben om een hoge efficiëntie te bereiken. Hier wordt het vermogen aangepast door de spanning met de benodigde stroom.

De meest voorkomende in Europa zijn de 12V – voeding en de 24V – voeding met verschillende vermogens, die worden uitgedrukt in watt. Elektronische componenten van dit type worden niet alleen gebruikt in multimedia-apparaten, maar ook in zeer complexe schakelapparatuur.

Naast de AC-voedingsmodule en de DC-voedingsmodule zijn er ook AC/DC-convertormodules, DC/AC-converters en DC/DC-converters te vinden in regelsystemen en apparaten. De eerste twee varianten zorgen ervoor dat wisselspanning wordt omgezet in gelijkspanning of omgekeerd, terwijl de spanning wordt gewijzigd in het geval van zuivere gelijkstroomomzetters. Ondernemers die elektronische onderdelen nodig hebben voor hun serieproductie doen er goed aan om gebruik te maken van de B2B-diensten en het productassortiment van de fabrikant. Het voordeel hiervan is dat de ervaring die is opgedaan met het assortiment elektronische componenten kan worden opgenomen in uw projectplanning, zodat u altijd de garantie hebt dat u de best mogelijke oplossing kunt implementeren voor de voeding van het binnenwerk van uw gefabriceerde apparaten.