Forschung und Entwicklung bei Breimer-Roth

Fremtiden
starter med os

Vi investerer i forskning for allerede nu at udvikle det, som morgendagens teknologi har brug for.
Breimer-Roth står for fremtiden - i transformation.
Hvis du vil være klar til fremtiden, er du nødt til at eksperimentere og genkende signalerne på markedet. Med støtte fra forbundsministeriet for økonomi og energi er vi dedikeret til fremtidens emner og forsker i løsninger, der vil ændre transformerkonstruktionen.

Breimer-Roth GmbH's forskningsprojekter

Begejstring for tekniske innovationer er vores motivation. Vi udvikler konstant vores produkter og processer og sikrer, at vi altid overgår den nyeste teknologi. Vi investerer meget – og vi bruger midler fra ZIM-programmet, det centrale innovationsprogram for SMV’er, som udbydes af forbundsministeriet for økonomi og teknologi til netop disse formål. Kunder, partnere og leverandører opfatter derfor med rette vores virksomhed som førende inden for innovation. I disse projekter kan vores R&D-team altid vokse sig større og udforske de teknologiske grænser. Og på det særligt konkurrenceprægede personalemarked ønsker vi at sende budskabet om, at man kan finde reelle udfordringer hos Breimer-Roth ved at præsentere vores F&U-projekter på en gennemsigtig måde. Og det med økonomisk styrke og bæredygtigt skabt substans.

Bau von Transformatoren - Breimer-Roth

Passiv-intrinsisk begrænsning af indgangsstrøm i lavspændingstransformere

Formålet med det foreslåede projekt er at udvikle en ny generation af trefasede transformere op til 1000 kVA med passiv-intrinsisk begrænsning af indgangsstrømmen, samtidig med at der opretholdes en høj effektivitet på >98% under kontinuerlig drift. Udfordringen er, at højeffektive transformere har høje indkoblingsstrømme og omvendt. Indgangsstrømmen bør begrænses til maksimalt 2 gange den nominelle strøm under kontinuerlig drift. Nyt, funktionelt design kombineret med innovative tilgange til passiv kontrol af indgangsstrømmen bør gøre dette muligt:
1. dynamiske luftspalter, der forsvinder på grund af kernematerialets termiske udvidelse
2. asymmetriske, opdelte arrangementer af primær- og sekundærviklinger
3. Lokal mætning af kernematerialet ved hjælp af en ekstra vikling, der forsynes med jævnstrøm.
4. reduktion eller fuldstændig eliminering af kernens remanens ved at cykle gennem
Hysteresekurve efter slukning
Innovationen bei Breimer-Roth

Udvikling af en ny type plug-in-kerneteknologi til 3-fasede transformere, herunder produktions- og måleteknologi

Målet er at udvikle en ny generation af trefasede transformere baseret på plug-in-kerneteknologi, hvortil de nødvendige fremstillings- og måleteknikker skal udvikles på samme tid.

Produktionstiden for transformere i denne effektklasse skal reduceres fra omkring 6 til 8 timer i dag til 1 time i fremtiden. Samtidig skal virkningsgraden øges fra de nuværende ca. 92% til 96%, hvilket svarer til en halvering af effekttabet. Da en direkte visuel inspektion efter sammenføjningsprocessen ikke længere er mulig, skal kernens korrekte ydeevne verificeres ved en ny akustisk inspektion af kernens vibrationsadfærd.

Fugtdetekteringssystem med kapacitiv måling i fugtige rum

Projektet er stadig i udviklingsfasen.