Begrænser af indkoblingsstrøm

Indkoblingsstrømsbegrænsere (ESB) bruges i vid udstrækning inden for elektronik, elektroteknik eller mere præcist inden for vekselstrømsteknologi. Som begrebet indgangsstrømsbegrænser allerede indikerer, er denne teknologi påkrævet, når elektroniske enheder tændes for at beskytte dem mod høje indgangsstrømme. I tændingsøjeblikket kan der på kort tid løbe en indkoblingsstrøm på flere gange den faktiske nominelle strøm. Indkoblingsstrømsbegrænsere bruges derfor til at forhindre opstrømssikringer i at springe og til at minimere høje belastninger på kondensatorer.

INDKOBLINGSSTRØMSBEGRÆNSERE – OVERSIGT OVER PRODUKTSORTIMENTET

BESB-1/BESB-2
Begrænser af enfaset indkoblingsstrøm
2 – 32 A

BESB-3/BDESB
Trefaset indgangsstrømsbegrænser
2 – 1000 A

HAR DU NOGEN SPØRGSMÅL?

SÅ TAG KONTAKT TIL OS!

ELLER BRUG VORES KONTAKTFORMULAR!

FOR SPECIFIKKE FORESPØRGSLER BEDES DU BRUGE VORES DETALJEREDE FORESPØRGSELSFORMULAR

Behov for indgangsstrømsbegrænser

De fleste elektroniske apparater forsynes med vekselstrøm. I dette tilfælde bruges der normalt kondensatorer (kapacitiv belastning), som er ansvarlige for en kortvarig høj indgangsstrøm. Når kondensatoren er tændt, fungerer den som en kortslutning, der normalt får opstrømssikringer til at springe. I princippet har en høj indkoblingsstrøm ingen negativ indvirkning på de betjente enheder. Det skal dog undgås, at en sikring springer under tændingen, så enheden slukkes i kort tid. Desuden kan pulsstrømme have en negativ effekt på levetiden for forskellige enheder, herunder komponenter i switching-strømforsyninger, som f.eks. kondensatorer.

Under visse forhold opstår der også en stor indkoblingsstrøm, når en transformer tændes. Ved brug af specielt beregnede transformere kan indgangsstrømmen reduceres, men ikke undgås. Grunden til, at man nogle gange overhovedet er nødt til at bruge indgangsstrømsbegrænsere i transformere, er jernkernens magnetiske hukommelse, induktionens remanens.

Remanensen forbliver til stede efter slukning. Remanensens polaritet afhænger af polariteten af den sidste spændingshalvbølge før slukning. Hvis den netspændingshalvbølge, som tændingen begynder med, har samme polaritet som remanensen, når transformatoren tændes, vil der opstå en stor indkoblingsstrøm i viklingen på grund af den jernmætning, der så opstår. Transformatorens jernkerne fortsætter med at være magnetiseret i samme retning som før, men kernen kan ikke ommagnetiseres længere end til mætning. Transformatoren mister dermed sin induktive modstand. Magnetiseringen i jernkernen transporteres konstant fra minus til plus og omvendt i takt med vekselspændingens frekvens (Hz) på grund af størrelsen af spændingstidsfladen under sinusspændingshalvbølgen og løber på hysteresekurven op til vendepunkterne, som også svarer til transformatorens typiske spidsbelastning uden belastning.

I tilfælde af jernmætning er den strøm, der flyder ind i transformatoren, kun begrænset af modstanden i primærviklingens kobber og modstanden i netledningen. Kobbermodstanden i primærspolen er særlig lille i transformere med lavt tab, men deres indgangsstrøm er til gengæld særlig høj. Transformatorer med små luftspalter og dermed lave jerntab har en særlig høj remanensinduktion i jernkernen. En transformer med lavt tab har således meget høje indkoblingsstrømme, som skal reduceres ved at begrænse dem i indkoblingsøjeblikket. Den høje strøm i tændingsøjeblikket kan være op til 50 gange den nominelle strøm. Derfor er det ofte ikke tilstrækkeligt kun at beskytte primærsiden med en sikring, da denne skal være designet til at være særlig langsom, men sekundærsiden er ikke beskyttet mod overbelastning.

 

Design af indgangsstrømsbegrænsere fra Breimer-Roth

Vores indgangsstrømsbegrænsere fungerer med NTC-teknologi (termistorer), relæer og integrerede bypass-relæer, afhængigt af effekten og det eksisterende lysnet. Indkoblingsstrømbegrænsernes funktion kan forklares på følgende måde: I det øjeblik transformatorerne tændes, forårsager indgangsstrømmen praktisk talt en kortslutning. Den anvendte varme leder overtager begrænsningen af indgangsstrømmen. Næsten hele netspændingen løber gennem NTC-modstanden. Transformeren forlader jernkernens mætningsområde på dette tidspunkt, og når forbrugeren belaster sekundærsiden, opvarmes den varme leder, og dens modstand falder. I vores produktionsprogram har vi enfasede og trefasede indkoblingsstrømbegrænsere med forskellige nominelle værdier.