UPS-systemer/frekvensomformere

UPS-anlæg er tekniske anordninger inden for elektroteknik, som sikrer, at vigtige systemer og udstyr fortsat forsynes med uafbrudt strøm ved udsving i elnettet. UPS står for uninterruptible power supply. Elektroniske enheder, der er forbundet med kritiske systemer, er afhængige af en kontinuerlig, fejlfri strømforsyning. I mange tilfælde kan en minimal afbrydelse i strømforsyningen forårsage tab af data eller lukke livsvigtige systemer ned. Et UPS-system er et strømforsyningssystem, der beskytter elektrisk udstyr og installationer mod afbrydelser i strømforsyningen ved strømsvigt eller strømafbrydelser. Hvis der opstår strømsvigt, opretholder UPS-systemet strømforsyningen uden afbrydelse, indtil strømforsyningen er genoprettet, eller en generator tænder for forsyningen igen. I dag vil et pludseligt strømsvigt påvirke de fleste virksomheder og offentlige instanser voldsomt. Ud over strømafbrydelser kan elektriske apparater dog også blive påvirket negativt af andre elektriske belastninger. Elektrisk udstyr er derfor modtageligt for underspænding, overspænding, spændingsfald, netfejl, spændingsspidser osv. Disse typer af elektriske belastninger kan også have en negativ indvirkning på følsomt udstyr. Et UPS-system giver derfor den enkle mulighed for at garantere en uafbrudt strømforsyning og sikrer dermed den digitaliserede verdens permanente funktionsdygtighed. UPS-systemer er opdelt i tre kategorier: UPS Offline/Standby, UPS Line Interactive, UPS Online/Double Conversion.

Information om AC UPS-systemer/frekvensomformere kan findes her

HAR DU NOGEN SPØRGSMÅL?

SÅ TAG KONTAKT TIL OS!

ELLER BRUG VORES KONTAKTFORMULAR!

FOR SPECIFIKKE FORESPØRGSLER BEDES DU BRUGE VORES DETALJEREDE FORESPØRGSELSFORMULAR

Offline/Standby UPS-systemer

Denne type UPS-system beskytter kun mod strømsvigt og kortvarige spændingsudsving, men leverer en uafbrydelig forsyning via et backup-batteri. Eventuelle under- eller overspændinger kompenseres ikke. Offline-UPS'er skifter dog automatisk til batteridrift i tilfælde af under- eller overspænding. På grund af omstillingstiden til batteridrift på 4 til 10 ms registreres fejl under denne tid ikke.

Line Interaktiv

Denne UPS fungerer på samme måde som en offline UPS. Beskytter mod strømsvigt, kortvarige spændingsudsving og kan også kontrollere spændingsudsving permanent. Line Interactive UPS-systemer bruges i områder, der er påvirket af spændingsudsving, og sikrer en pålidelig uafbrudt strømforsyning.

Online UPS-systemer

Online UPS er den mest komplekse og omfattende løsning til en uafbrydelig strømforsyning. Når du bruger en online UPS, erstattes bufferbatteriet eller batteriopladeren af en inverter. Online UPS tæller således som en strømgenerator, der kan generere sin egen permanente netspænding. Ud over den permanente strømforsyning oplader denne UPS samtidig batteriet. Indgangsspændingen kan svinge, men udgangsspændingen svarer til en sinuskurve og har bedre egenskaber end strømdrift fra en stikkontakt. Derudover har online UPS galvanisk isolation eller en isolationstransformator til at filtrere endnu mere interferens via jordlederen. Den permanente belastning på disse UPS-systemer forårsager både elektriske tab og varmetab, hvilket reducerer UPS’ens effektivitet til 90 %. På grund af den permanente belastning af batteriet er levetiden her ca. 3 til 4 år.