Normen, richtlijnen
en voorschriften

Laagspanningsrichtlijn

Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen – is samen met de EMC-richtlijn het belangrijkste regelgevende instrument voor de veiligheid van elektrisch aangedreven apparatuur. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 73/23/EEG, die tot 15 januari 2007 van kracht was.

EMC-richtlijn

De EMC-richtlijn of Richtlijn 2004/108/EG is een verordening van de Europese Gemeenschap met de titel Elektromagnetische compatibiliteit (van elektrische en elektronische producten). Deze richtlijn vervangt de “oude” Richtlijn 89/336/EEG. Het doel van de EMC-richtlijn is, in algemene termen, het voorkomen van elektromagnetische interferentie van een apparaat naar andere apparaten.

IEC-normen

De wikkelgoederen worden gebouwd en getest volgens de Europese norm EN61558 – Veiligheid van Transformatoren, NETSMOORSPOELEN, voedingen en dergelijke.

Deel 1: Algemene eisen en beproevingen
Deel 2: Bijzondere bepalingen voor transformatoren en smoorspoelen

RICHTLIJN 2002/95/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD

van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Alle producten van Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH voldoen aan de RoHS-norm.

RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD

van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (herschikking).

Alle producten van Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH voldoen aan RoHS 2.

Europese REACH-verordening 1907/2006

Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen
REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico’s van chemische stoffen te verbeteren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te vergroten. Het promoot ook alternatieve methoden voor het bepalen van de schadelijke effecten van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen.

De producten van Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH bevatten geen SVHC-stoffen die moeten worden aangegeven. Alle producten voldoen aan de vereisten van deze verordening.

ISO 9001 : 2008

Breimer Roth Transformatorenbau GmbH is ISO 9001 : 2008 gecertificeerd. De certificering wordt regelmatig uitgevoerd door het VDE-instituut.

Ontwerp en productie van en handel in transformatoren, smoorspoelen en assemblages.

UL-bestand en isolatiesysteem
in klasse F

Onze certificeringen helpen u om sneller en veiliger op de markt te komen en kunnen u aanzienlijke kosten besparen bij de systeemgoedkeuring van uw producten. Onze opgerolde goederen zijn gecertificeerd volgens de normen UL 5085/CSA 22.

Raadpleeg voor meer informatie onze aparte UL-productcatalogus.

Hier vindt u de juiste producten

Mehr Produkte entdecken