Standarder, retningslinjer
og regler

Lavspændingsdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser – er sammen med EMC-direktivet det vigtigste reguleringsinstrument for sikkerheden ved elektrisk drevet udstyr. Dette direktiv erstatter direktiv 73/23/EØF, som var i kraft indtil udgangen af 15. januar 2007.

EMC-direktivet

EMC-direktivet eller direktiv 2004/108/EF er en EU-forordning med titlen Elektromagnetisk kompatibilitet (for elektriske og elektroniske produkter). Det erstatter det “gamle” direktiv 89/336/EØF. Formålet med EMC-direktivet er generelt at forhindre elektromagnetisk interferens fra et stykke udstyr til andet udstyr.

IEC-standarder

Viklingsvarerne er bygget og testet i henhold til den europæiske standard EN61558 – Sikkerhed for Transformere, Spændingsdæmpere
, strømforsyninger og lignende.

Del 1: Generelle krav og prøvninger
Del 2: Særlige krav til transformere og reaktorer

EUROPA-PARLAMENTETS DIREKTIV 2002/95/EF
OG RÅDET

af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Alle produkter fra Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH er RoHS-kompatible.

EUROPA-PARLAMENTETS DIREKTIV 2011/65/EU
OG RÅDET

af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning).

Alle produkter fra Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH er RoHS 2-kompatible.

Den europæiske REACH-forordning 1907/2006

Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier
REACH er en EU-forordning, der er vedtaget for at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, der kan være forbundet med kemikalier, og samtidig øge konkurrenceevnen for EU’s kemiske industri. Den fremmer også alternative metoder til at bestemme stoffers skadelige virkninger for at reducere antallet af dyreforsøg.

Produkterne fra Breimer-Roth Transformatorenwerk GmbH indeholder ingen deklarationspligtige SVHC-stoffer. Alle produkter overholder kravene i denne forordning.

ISO 9001 : 2008

Breimer Roth Transformatorenbau GmbH er ISO 9001:2008-certificeret. Certificeringen udføres regelmæssigt af VDE-instituttet.

Design og produktion af og handel med transformere, chokes og samlinger.

UL-fil og isoleringssystem
i klasse F

Vores certificeringer hjælper dig med at komme hurtigere og mere sikkert på markedet og kan spare dig for betydelige omkostninger til systemgodkendelse af dine produkter. Vores oprullede varer er certificeret i henhold til UL 5085/CSA 22-standarderne.

For mere information, se venligst vores separate UL-produktkatalog.

Her finder du de rigtige produkter

Mehr Produkte entdecken