Gebruik van spaartransformatoren in deltanetwerken

Het gebruik van een autotransformator moet vooral worden onderzocht in alle landen met driehoekige netten, bijv. Noord-Amerika, Japan, Korea en Taiwan. Hier kunnen problemen ontstaan door de specifieke netwerkvormen en hun aardingsmogelijkheden. De onderstaande schets toont en beschrijft enkele foutgevallen. De blauwe grafiek stelt het lichtnet van de klant voor en de zwarte grafiek de spaartransformator.

Wij geven u hier graag meer gedetailleerd advies over.

1. falen van een primaire zijfase. Hier kan het sterpunt ongecontroleerd een hoger potentiaal bereiken. Dit kan leiden tot de vernietiging van de verbruikers en de transformator.

2. netvorm: middenaftakking geaard. Dit is een typisch netwerk in Noord-Amerika. Dit resulteert bijvoorbeeld in spanningen van 3x 480V of 2x 240V naar het geaarde middelpunt.

3. netvorm: hoek geaard delta. Ook een typische netvorm in Noord-Amerika en Azië. Meestal worden hier 3-aderige kabels gebruikt, waarbij de groen/gele kern ook voor de buitenste geleider wordt gebruikt. Dit is in geen geval te verwarren met de kabels die in Europese landen worden gebruikt voor eenfasige netwerken!

4. in veel toepassingen is de nulleider van de transformator geaard. Dit wordt ook gedeeltelijk vereist in diverse normen en voorschriften. Deze aardverbinding zou dan direct contact maken met het “middenaftakkingsgeaarde” of “hoekgeaarde” punt en dus kortsluiting maken met de buitenste geleider!

5. verbruikers aan de uitgang, zoals netfilters, primaire schakelende regelaars, frequentieomvormers (tussenkringen) zijn meestal uitgerust met Y-condensatoren. Deze veroorzaken dezelfde fout als beschreven in punt 4.

HEBT U VRAGEN?

LATEN WE PRATEN!

OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

Gebruik voor specifieke vragen ons gedetailleerde aanvraagformulier.