Woordenlijst

Activiteitscyclus

De bedrijfscyclus is het maximaal toegestane bedrijfsinterval van een elektronische component of een machine, waarna een rustfase moet plaatsvinden om de machine of de component niet te beschadigen. De bedrijfsmodi worden gedefinieerd in DIN VDE 0530-1. Een duty cycle wordt altijd gespecificeerd als de elektronische component of het apparaat het nominale vermogen niet constant, maar slechts tijdelijk kan produceren. Een voorbeeld hiervan is een apparaat dat het warmteverlies niet snel genoeg kan afvoeren en daarom niet bestand is tegen een constante belasting zonder schade te veroorzaken. Voorbeelden van apparaten met een bedrijfscyclus zijn lasapparatuur, elektromotoren, gelijkstroommotoren, slijpmachines en vermogensrelais.

Voor transformatoren is de duty cycle ED de verhouding tussen de inschakel- of belastingtijd en de bedrijfstijd. Om ontoelaatbare temperatuurstijgingen te voorkomen, mag de maximale speeltijd van 10 minuten niet overschreden worden (langer dan dit komt overeen met continue werking).

De duty cycle wordt als volgt berekend:
ED % = bedrijfstijd : (bedrijfstijd + bedrijfstijd) x 100%

De typebevoegdheid voor kortstondige belasting wordt als volgt berekend:
Typevermogen = nominaal vermogen x √ED % : 100

Volgens de norm wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende bedrijfsmodi:

S1: Continue werking, constante belasting
S2: Kortstondige werking, constante belasting
S3: Intermitterende werking zonder invloed van opstarten op de temperatuur
S4: Intermitterende werking met invloed van opstarten op de temperatuur
S5: Intermitterende werking met invloed van starten en remmen op de temperatuur
S6: Continue werking met intermitterende belasting
S7: Continue werking met starten en remmen
S8: Continue werking met verandering van belasting