Woordenlijst

Afdruktransformator

Definitie afdruktransformator

PCB-transformatoren zijn ontworpen voor PCB-montage.

Functie voor afdruktransformator

Een transformator bestaat uit een magnetisch circuit, dat een kern wordt genoemd, en heeft minstens twee wikkelingen waardoor stroom vloeit. De wikkeling met de elektrische spanning (netspanning) wordt de primaire zijde genoemd, de zijde met de belasting (aparte wikkeling) en de elektrische belasting wordt de secundaire zijde genoemd. De productietechnologie voor de kern en de kwaliteit van het gebruikte materiaal voor de transformatorkern hebben invloed op het magnetische circuit. Idealiter zou het magnetische circuit lage wervelstroomverliezen en lage hermagnetisatieverliezen (hysteresisverliezen) moeten genereren. Een ander aspect is de weerstand in de wikkeling. Wikkelverliezen kunnen alleen worden verminderd met een gelaagde en geordende wikkeling aan de primaire en secundaire zijde van de spoel en het beste wikkelmateriaal.

Het constructievermogen van een transformator wordt uitgedrukt in VA of kVA (VA is de term voor voltampère en staat voor de meeteenheid van schijnbaar elektrisch vermogen, kVA voor kilovoltampère).

Met uitzondering van zilver heeft koper de beste geleiding met γ = 56 (aluminium γ = 36). Aluminium volgt op een afstand van ongeveer 35 procent. Koper is bijvoorbeeld het beste edelmetaal en aluminium “slechts” het op één na beste van de technisch en economisch bruikbare geleidende materialen. Alle andere metalen kunnen niet worden beschouwd als geleiders van elektriciteit en legeringen hebben over het algemeen een aanzienlijk lager geleidingsvermogen dan zuivere metalen. Zilver of goud zijn helemaal uitgesloten vanwege de hoge prijs.

Print transformator structuur

Een transformator bestaat in wezen uit twee of meer spoelen en een gemeenschappelijke ijzeren kern. De wikkelingen van een transformator zijn meestal gemaakt van geïsoleerd koperdraad en worden op de ijzeren kern gewikkeld. De ingangsspanning wordt toegepast op de primaire wikkeling van de transformator. Daarom wordt de spoel aan de primaire kant vaak de primaire spoel genoemd. De wisselspanning op de primaire spoel creëert een wisselend magnetisch veld als gevolg van inductiviteit. De magnetische flux gaat door de secundaire spoel met behulp van de ijzeren kern. De uitgangsspanning kan dus aan de secundaire zijde van de transformator worden genomen. De spoel aan de secundaire zijde wordt een secundaire spoel genoemd en komt overeen met de primaire zijde. De wikkelverhouding van de primaire en secundaire spoelen bepaalt of de uitgangsspanning lager of hoger is dan de ingangsspanning. Als het aantal windingen van de secundaire spoel groter is dan dat van de primaire spoel, is de uitgangsspanning groter dan de ingangsspanning. Als het aantal windingen van de secundaire spoel echter minder is, dan is de uitgangsspanning lager dan de ingangsspanning. Als beide spoelen hetzelfde aantal windingen hebben met draad eromheen gewikkeld, dan komt de uitgangsspanning overeen met de ingangsspanning. Een transformator werkt voornamelijk met wisselspanning. De verhouding van het aantal windingen is bepalend voor de verandering in vermogen of spanning of stroom. N1/N2. Het is belangrijk om op te merken dat de transformator de spanning of stroom kan verhogen of verlagen. De respectieve tegenhanger zal dan in dezelfde mate afnemen of toenemen.

Gebruik van afdruktransformatoren

Over het algemeen worden PCB transformatoren gemonteerd door ze op printplaten te solderen. Gedrukte printplaten zijn op hun beurt dragers voor elektronische componenten en worden gebruikt voor mechanische bevestiging en elektrische verbinding. De meeste elektronische apparaten bevatten printplaten.