Ordliste

Trefaset transformer

Definition af trefaset transformer

Trefasetransformere (trefasetransformere) eller transformere generelt er nødvendige for at øge eller mindske vekselspændinger. Yderligere oplysninger under Trefasetransformer.

Trefaset transformer Funktion

En transformer består af et magnetisk kredsløb, kendt som en kerne, og har mindst to viklinger, som strømmen flyder igennem. Den vikling, der vender mod den elektriske spænding (netspændingen), kaldes primærsiden, og siden med belastningen (separat vikling) og den elektriske belastning kaldes sekundærsiden. Teknologien til fremstilling af kernen og kvaliteten af det anvendte materiale til transformerkernen har indflydelse på det magnetiske kredsløb. Ideelt set skal det magnetiske kredsløb generere lave hvirvelstrømstab og lave ommagnetiseringstab (hysteresetab). Et andet aspekt er modstanden i viklingen. Viklingstab kan kun reduceres med en lagdelt og ordnet vikling på primær- og sekundærsiden af spolen og det bedste viklingsmateriale.

En transformers konstruktionseffekt udtrykkes i VA eller kVA (VA er betegnelsen for voltampère og står for måleenheden for tilsyneladende elektrisk effekt, kVA for kilovoltampère).

Med undtagelse af sølv har kobber den bedste ledningsevne med γ = 56 (aluminium γ = 36). Aluminium følger efter med en afstand på omkring 35 procent. Kobber er for eksempel det bedste ædelmetal, og aluminium er “kun” det næstbedste af de teknisk og økonomisk anvendelige ledermaterialer. Alle andre metaller kan ikke betragtes som ledere af elektricitet, og legeringer har generelt en betydeligt lavere ledningsevne end rene metaller. Sølv og guld er helt udelukket på grund af den høje pris.

Design af trefaset transformer

I princippet består en trefasetransformator af tre enfasede transformatorer. Den kombinerer derfor tre individuelle transformere, som er nødvendige for et trefaset system, til én transformer. Opbygningen af en normal enfaset transformer forbliver derfor stort set den samme.
En transformer består i bund og grund af to eller flere spoler og en fælles jernkerne. Viklingerne i en transformer er normalt lavet af isoleret kobbertråd og er viklet på jernkernen. Indgangsspændingen tilføres transformatorens primærvikling. Det er derfor, spolen på primærsiden ofte kaldes primærspolen. Den vekslende spænding på primærspolen skaber et vekslende magnetfelt på grund af induktivitet. Den magnetiske flux passerer gennem sekundærspolen ved hjælp af jernkernen. Udgangsspændingen kan således tages fra transformatorens sekundærside. I henhold til primærsiden kaldes spolen på sekundærsiden en sekundærspole. Viklingsforholdet mellem de primære og sekundære spoler definerer, om udgangsspændingen er lavere eller højere end indgangsspændingen. Hvis antallet af vindinger på sekundærspolen er større end på primærspolen, er udgangsspændingen større end indgangsspændingen. Men hvis antallet af vindinger på sekundærspolen er mindre, er udgangsspændingen mindre end indgangsspændingen. Hvis begge spoler har det samme antal vindinger med tråd viklet omkring dem, svarer udgangsspændingen til indgangsspændingen. En transformer arbejder hovedsageligt med vekselspænding. Forholdet mellem antallet af vindinger er afgørende for ændringen i effekt eller spænding eller strøm. N1/N2. Det er vigtigt at bemærke, at transformatoren enten kan øge eller mindske spændingen eller strømmen. Den respektive modpart vil så falde eller stige i samme omfang.
Forskellen mellem enfasede og trefasede transformere er, at primær- og sekundærsiden hver især består af separate viklinger. Forskellene ligger også i det reducerede design. Hvis forbindelserne mellem de primære viklinger og de sekundære viklinger på tre enfasede transformere er permanent forbundet, kan disse transformere bruges i et trefaset system. Fordelen ved en trefaset transformer er den reducerede størrelse og de dermed forbundne omkostningsfordele ved indkøb samt det reducerede strømtab under drift.

Brug af trefasede transformere

Trefasede transformere er grundlaget for strømforsyningen og bruges til elektrisk distribution og transmission af strøm og spænding og bruges i alle industrianlæg verden over.

Her finder du de rigtige produkter

Mehr Produkte entdecken