Ordliste

Tab ved kortslutning

Kortslutningstab (kobbertab, belastningstab) er tabene i en transformer forårsaget af den aktive effekt, der forbruges af et par viklinger ved nominel frekvens og referencetemperatur, mens den nominelle strøm flyder gennem den ydre lederforbindelse på en af viklingerne, og forbindelserne til de andre viklinger er kortsluttet. Kortslutningstabet er proportionalt med belastningen.