Ordliste

Kortslutningsspænding

Kortslutningsspændingen er den spænding, der skal tilføres indgangsviklingen, for at den nominelle udgangsstrøm flyder, når udgangsviklingen kortsluttes. Den angives i % af den nominelle indgangsspænding.